آغاز ثبت نام ، جهت انتخاب برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن

مدیران محترم واحد های صنعتی و معدنی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ;
احتراماً ضمن آرزوی موفقیت برای همکاران ارجمند به استحضار میرساند نظر به آغاز بکار ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و نیز انتخاب و معرفی واحد های نمونه سال 98 ، فرم های مربوطه در انتهای متن منتشر شده است.
موجب امتنان است با عنایت به محدودیت های زمانی پس از تکمیل فرمها ، مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ 29/2/98 به خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان به آدرس بلوار شهید عباسپور
میدان عاشورا – سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان – خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان تحویل نمایند.

با تجدید احترام
کیان سیدی
دبیرکل

با کلیک بر روی لینک های زیر می توانید فرم های مورد نیاز را دانلود نمایید