اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان

 

آقای جلیل کاربخش راوری

 سمت : رئیس هیات مدیره

  نام انجمن:صنایع غذایی   

        پست الکترونیک:jalilrav@yahoo.com

 

 

آقای سید حسین مهاجرانی

سمت : نایب رییس       

     نام انجمن: صنایع سنگ های تزیینی و مصالح ساختمانی      

       پست الکترونیک:mohajer@borna.com

 

 

آقای محمد عرب نژاد 

          سمت : خزانه دار               

         نام انجمن: انجمن خودرو نیرو محرکه و قطعه سازی

   پست الکترونیک: info@dandekar.com

عرب نژاد

 

         آقای سینا مشکانی            

         سمت : عضو اصلی            

  نام انجمن: انجمن سلولزی نساجی و صنعت چاپ

      پست الکترونیک:sinameshkani@gmail.com

مشکاتی

 

  آقای سید سعید زمان زاده

   سمت : عضو اصلی          

   نام انجمن:صنایع پلاستیک 

        پست الکترونیک: sszamanzadeh@yahoo.com

زمان زاده

آقای کیان سیدی   

    سمت : دبیر کل         

  

 

 

آقای سعید علی‌پور مقدم

سمت : بازرس