اعضای هیات مدیره:

  • عماد جمعه زاده ( رئیس هیات مدیره )
  • سید احمد سیف الحسینی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • سمیه نجمی زاده (دبیر)
  • عابد شیخ بهایی (خزانه دار)
  • مرتضی ایرانمنش (عضو اصلی)
  • مجید نورانی (عضو اصلی)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری