مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار گردید

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار گردید به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در سالن همایش تالار نمایشگاه مشهد برگزار گردید. در این مجمع پس از استماع گزارش عملکرد و گزارش مالی سال 1397 دبیرخانه مرکزی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، انتخاب بازرس این تشکل صورت پذیرفت. بیژن پناهی زاده در سمت خود به عنوان بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابقا شد و احمد زارعی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.