معاون طرح و برنامه وزارت صمت در جلسه کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی عنوان کرد:

تشکیل 15 انجمن صنایع همگن در کشور در سال 99/ تقویت و ارتقا تشکل‌های خصوصی در وزارت صمت

معاون طرح و برنامه و رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی گفت: در سال گذشته، 15 انجمن صنایع همگن در استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، کرمان، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی با تایید این کمیسیون تشکیل شد.

به گزارش شاتا، سعید زرندی درجلسه کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی که با حضور رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان عضو جدید؛ سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن و احسانی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار شد، گفت: یکی از برنامه‌های که وزارتخانه دنبال می کند موضوع تقویت و ارتقا جایگاه تشکل های بخش خصوصی می باشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در تهیه برنامه ها ، تدوین سیاستها و تهیه دستورالعمل ها از نظرات همه تشکل ها و انجمن ها استفاده کردیم.
زرندی افزود: معتقدیم باید برخی از امور و تصدی های که هم اکنون در وزارتخانه انجام می شود را با اطمینان کامل به تشکل های صنعتی و معدنی واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی افزود: گرچه موانع ، مشکلات و مقاومت های هم داخل وزارتخانه و هم بیرون داریم اما این راه را با جدیت دنبال می کنیم.
وی گفت: تشکیل انجمن های تخصصی صنایع همگن در استانها اتفاق خوبی است و در نظر داریم به تشکیل انجمن های ملی صنایع همگن کمک نمایم.
معاون طرح و برنامه و رئیس کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی بر حسن اجرای انتخابات و فعالیت انجمن ها و خانه های صنعت تاکید کرد و افزود: سازمان های صنعت معدن و تجارت استانها در این خصوص موظف به اجرای کامل دستورالعمل ها و ابلاغیه های این کمیسیون می باشند.
در این جلسه، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: به کار تشکلی و همکاری با انجمن ها معتقد هستیم و آمادگی گسترش همکاری ها و ارتباطات با انجمن های تخصصی هستیم.
رسولیان گفت: زمینه همکاری های زیادی بین شهرکهای صنعتی و خانه های صنعت وجود دارد و که می توان آن را اجرایی کرد.
عضو کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی تاکید کرد: با تعامل و همکاری بین شرکت شهرک‌ها و انجمن ها و خانه ها، امیدواریم شاهد ارائه خدمات بهتر به تولیدکنندگان باشیم.
در این جلسه، سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اعتماد به بخش خصوص و تشکل های تخصصی برای دولت بسیار مفید و راهگشاست.
وی گفت: در دوران مسئولیت زرندی بر کمیسیون نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی شاهد اتفاقات بسیار خوبی در ارتقا تشکلها و انجمن های تخصصی بودیم.
سهل آبادی گفت: آمادگی داریم موضوعات دیگری که در کمیسیون به تایید برسد را خانه های صنعت اجرایی کنند.
رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: در همه استانها ، تعامل و هماهنگی خوبی با سایر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی داریم و امیدواریم این نگاه مثبت وزارتخانه در واگذاری تصدی ها به تشکلها در همه بخش ها هم دنبال شود.