معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور: دولت نحوه جبران خسارت ناشی از قطعی برق شرکت‌ها و کارخانه‌ها را اعلام کند

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جواب پيگيري خانه صمت ايران در خصوص خسارت ناشی از قطعي برق واحدهاي توليدي در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت نحوه جبران خسارت ناشی از قطع برق شرکت‌ها و کارخانه‌ها را تعیین و اعلام کند.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی» رییس هیات مدیره خانه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از پیگیری‌ خسارات وارد شده بر واحدهای تولیدی بر اثر قطعی برق و گاز از طریق کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضائی دادستان کل کشور خبر داد و گفت: سعید عمرانی معاون قضائی دادستان در جواب پيگيري خانه صمت ايران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور دستور داد نحوه جبران خسارات وارده بر واحدهای زیان دیده تعیین و اعلام شود.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو پیگیری های به عمل آمده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران جهت بررسی خسارات وارد شده بر واحدهای تولیدی بر اثر قطعی برق و گاز در واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی و ارسال گزارشات واصله از خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها به ریاست محترم کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون محترم قضائی دادستان کل کشور (که به پیوست می باشد)،  تصویر نامه واصله از آن مقام محترم به شماره نامه ۱۴۰ ۹۰۰۰/۳۵۲۵۵/۱۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۰۵/۱۰ خطاب به معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین نحوه جبران خسارات وارده بر واحد ها زیان دیده جهت اطلاع و بهره برداری به حضورتان ارسال می گردد.

با تجدید احترام سید عبدالوهاب سهل آبادی

رئیس هیأت مدیره

پيگيري خانه صمت ايران در خصوص موضوع قطعي برق واحدهاي توليدي pdf