تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • جلیل کاربخش (رئیس هیات مدیره )
  • محمد امینیان ( نایب رئیس هیات مدیره )
  • حامد بدرآبادی (نایب رئیس دوم هیات مدیره)
  • الهام درخشان (دبیر)
  • مازیار میرحسینی (خزانه دار)
  • محسن مجرین (عضو اصلی)
  • اکبر بصیری (عضو اصلی)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری