تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌توانند پیشران توسعه باشند

معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران می‌گوید: ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی در تشکل‌های اقتصادی به عنوان پیشران توسعه و به عنوان محل تجمیع تجارب، اندیشه‌ها می‌تواند راهگشای مسیر توسعه باشد. مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها …

توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می‌گیرد/ سندیکای صنایع کنسرو اجرای حلقه ارزش افزوده یک محصول را به صورت پایلوت در دستور کار قرار دهد

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو کشور با بیان اینکه توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می گیرد گفت: …