سیاست وزارت صمت، تفویض اختیارات بیشتری به استانها و تشکل هاست/ تشکلهای خصوصی نیازمند تقویت و ارتقا هستند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:حرکت جدیدی را برای تفویض اختیارات به بخش خصوصی آغاز کردیم و آمادگی داریم دامنه آن را گسترش دهیم.    به گزارش روابط عمومی خانه صمت …

حاضریم تمام اختیاراتی که منع قانونی ندارند را به طور کامل تفویض کنیم/ اعتقاد دارم با تحقق انقلاب در بخش معدن ظرفیت‌های جدیدی در کشور فعال می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس، اعضای شورای مرکزی و روسای استانی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، گفت: نظام مهندسی معدن یکی از تشکل‌های فعال، سالم و کارشناسی در سطح کشور است …