حسابرسی بیمه‌ای، مانع توسعه کسب‌و‌کار

جلیل کاربخش‌راوری*- قانون تامین اجتماعی یک قانون حمایتی متضمن حقوق بیمه‌شدگان است به‌طوری که ماده یک قانون تامین اجتماعی اشعار می‌دارد: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ …

خبرنگار ، تولدت مبارک

جلیل کاربخش  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان رئیس خانه  صنعت استان کرمان هفدهم مردادماه هر سال بعنوان روز خبرنگار شناخته شده و در این روز از خبرنگارانی که به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی …