حمایت ویژه از بنگاه های پیشران اقتصادی کشور در دستور کار/ لزوم نظام مند کردن روند ارائه مشوق ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با محوریت طرح رتبه‌بندی و تکریم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برتر کشور، گفت: واحد های پیشران صنعتی با توجه به اهمیت شان در ایجاد ارزش …