فرم های نوزدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی

برای دانلود فرم های نوزدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی بر روی لینک های زیر کلیک کنید: پرسشنامه واحد بهره بردار معدنی پرسشنامه مشخصات متقاضی فرم اطلاعات عمومی و مراحل ثبت نام پرسشنامه_واحد_خدمات_فنی_و_مهندسی پرسشنامه …

مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان منصور ترابی (شرکت کاواندیش شیمی کرمان)به سمت رییس هیات مدیره …