ارزش افزوده 94درصدی مواد معدنی استخراج شده در داخل کشور/ 7 پیشنهاد برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی

مرکز پژوهش های مجلس برای تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، 7 پیشنهاد ارائه داد. بازوی پژوهشی مجلس در عین حال گزارش داده که ارزش افزوده 94 درصدی مواد …

مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان منصور ترابی (شرکت کاواندیش شیمی کرمان)به سمت رییس هیات مدیره …