توافق برای ساخت قطعات الکترونیکی خودروهای کشور توسط قطعه سازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم / باید از ظرفیت قطعه سازی این‌ منطقه در کشور استفاده شود/در حوزه ساخت مودم به خودکفایی رسیدیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش عمده دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازان ناشی از عدم واردات قطعات مورد نیاز الکترونیکی است که در بازدیدهای امروز، شرکتهایی را دیدم که تولیدات مهمی داشتند و توافقاتی …