داخلی سازی 77 قطعه با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و کاهش 175 میلیون یورویی ارزبری

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در مجموع ۷۷ قطعه ساخته می شود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد. …

همه بخش های مسئول در ساخت داخل باید کاملا فعالانه پای کار بیایند/ حمایت آحاد مردم از نتایج ساخت داخل/ ارزش قراردادهای میز دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو بیش یک هزار 230 میلیارد تومان است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای معاونین این وزارتخانه گفت: خوشبختانه ساخت داخل و اهداف آن از سوی بخش های مختلف جامعه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است.   به گزارش روابط عمومی …