توسعه معدنی نقاط مختلف کشور، نیازمند تامین زیر ساخت های لازم است/ جهت گیری وزارت صمت کاهش واردات است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه گفت: آمار واردات کشور روند کاهشی دارد و این  جهت گیری اصلی وزارت صمت در این حوزه است.    به گزارش روابط عمومی خانه …