خبرنگار ، تولدت مبارک

جلیل کاربخش  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان رئیس خانه  صنعت استان کرمان هفدهم مردادماه هر سال بعنوان روز خبرنگار شناخته شده و در این روز از خبرنگارانی که به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی …