در نشست هیات مدیره انجمن پلاستیک استان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد: بررسی راه اندازي پتروشيمي كرمان با فناوري روز دنيا

نشست هیات مدیره انجمن همگن صنایع پلاستیک خانه صمت استان کرمان با دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. در این نشست ابتدا توضيحاتي از توانمندي هاي واحدهاي توليدي خصوصي استان و عضو خانه …