دبیر ستاد تسهیل کشور: خانه‌های صنعت تخلفات سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کنند

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: ضروری است خانه‌های صنعت تخلف سیستم بانکی یا دستگاه های اجرایی که منجر به بروز اختلال در روند تولید می‌شود را شناسایی کنند که آیا می‌توان …