لزوم برنامه ریزی برای کاهش واردات مواد اولیه و افزودنیهای صنایع غذایی

سرپرست معاونت امور صنایع از آمادگی وزارت صمت برای همکاری در جهت تدوین برنامه کاهش واردات مواد افزودنی و اولیه صنایع غذایی با همکاری تشکل های تخصصی خبر داد و تصریح کرد: تشکل واردکنندگان مواد …

توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می‌گیرد/ سندیکای صنایع کنسرو اجرای حلقه ارزش افزوده یک محصول را به صورت پایلوت در دستور کار قرار دهد

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو کشور با بیان اینکه توسعه اقتصادی با توسعه بخش خصوصی بالغ و توانمند شکل می گیرد گفت: …

داخلی سازی 77 قطعه با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و کاهش 175 میلیون یورویی ارزبری

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: با برگزاری میز اول و دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در مجموع ۷۷ قطعه ساخته می شود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد. …