خط مشی وزیر صمت به شورای معاونین

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه گفت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی، باید فراتر از عملکرد موجود برنامه ریزی و اقدام کنیم.   …