هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان استان آذر بایجان شرقی از سال 93 به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه …

پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019

پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط کار، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات “HSE & FIREXPO 2019” از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران …