عضو هیات مدیره خانه صمت ایران: مجلس ابهام تامین ارز مصوبه ساماندهی صنعت خودرو را رفع کند

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اقدام بعدی مجلس پس از رد مصوبه ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان گفت: تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس با قانون و …