حاضریم تمام اختیاراتی که منع قانونی ندارند را به طور کامل تفویض کنیم/ اعتقاد دارم با تحقق انقلاب در بخش معدن ظرفیت‌های جدیدی در کشور فعال می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس، اعضای شورای مرکزی و روسای استانی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، گفت: نظام مهندسی معدن یکی از تشکل‌های فعال، سالم و کارشناسی در سطح کشور است …

دو اقدام‌ مهم برای حل و فصل مشکلات تولیدی شهرستان بم انجام می‌شود / در اعتبارات تبصره ۱۸ باید به خرما به عنوان یک فرصت برای بم توجه ویژه شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دو اقدام مهم برای حل مشکلات تولیدی انجام خواهد شد که باید جدی گرفته و پیگیری شود که یکی از اقدامات وصل کردن ایران خودرو و سایپا به واحدهای …