محقق شدن ۶۸ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان| موانع هشت واحد تولیدی کرمان رفع می‌شود

در نیمه اول سال جاری مشکلات و موانع ۴۶۸ واحد تولیدی در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید شمال و جنوب استان کرمان بررسی و تصمیم‌گیری شده است. به گزراش روابط عمومی خانه صمت کرمان …