وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در تابستان اعلام شد: کرمان در ردۀ بدترین‌های فضای کسب‌وکار!

سال‌های گذشته در قعر جدول کشوری قرار داشت، این بار نیز در کنار اردبیل و کرمانشاه به‌عنوان یکی از استان‌های دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار معرفی شد   به گزراش روابط عمومی خانه صمت کرمان …