هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان استان آذر بایجان شرقی از سال 93 به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX) بارویکرد ((تجاری سازی و بستر سازی برای تعامل بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری)) اقدام نموده و حضور سالانه بیش از 1600 ایده و طرح فناورانه از اقصی نقاط کشور ، مراکز علمی و فناوری ملی و کشورهای خارجی ، تورهای صنعتی و سرمایه گذاری شتاب دهنده ها، صندوق های خطر پذیر و نهادهای حمایتی گواهی بر کمیت و کیفیت این نمایشگاه است.
در سال جاری نیز (( هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2019)) در 4 بخش ایده های فناورانه و طرح استارتاپی ، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و معرفی نیازمندی های فناوری با هدف رونق تولید داخلی از تاریخ 13 الی 17 آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس تارنمای زیر مراجعه نمایید
www.rinotex.ir