پنجمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۲/۱۴

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه امروز از برگزاری پنجمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صمت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 5 پرونده بررسی شد که از این تعداد 4 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی و 1پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی بود که در این جلسه تعداد 5 پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد