دومین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری دومین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان در خانه صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از دومین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال 99 می باشد تعداد 12 پرونده در این جلسه به دبیری خانه صمت مطرح شد که از این تعداد همه پرونده ها مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی که اقدامات  لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد