نهمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری نهمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به دبیری خانه صمت استان در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه که از نهمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در سال 99 می باشد تعداد 17 پرونده در این جلسه مطرح شد که از این تعداد 15 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ، 1 پرونده مرتبط به حوزه شرکت آب منطقه ای ،1پرونده مرتبط به حوزه فرمانداری بردسیر ،1 پرونده مرتبط به حوزه جهادکشاورزی بردسیر ،1 پرونده مرتبط به اداره کل تامین اجتماعی و 2 پرونده مرتبط به حوزه اداره کل مالیاتی که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح که اقدامات لازم برای پرونده ها مطرح و جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد.