برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان« نهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان»

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۳/۲۵

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ چهاردهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان« نهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شمال استان» هم اکنون در محل سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت بررسی مشکلات واحدهای متقاضی در حال برگزاری است.