شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۵/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با 9 دستورکار در محل سالن جلسات سازمان صمت استان کرمان در حال برگزاری است.