سومین نشست کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت استان درحال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۰۸

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ هم اکنون سومین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با یک دستورکار در محل ساختمان شماره دو خانه صمت در حال برگزاری است.