امضای تفاهم‌نامه سه جانبه به منظور تامین مالی بخش تولید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مدظله عالی در دیدار مورخ 8 شهریور با ریاست محترم جمهوری اسلامی و اعضای محترم هیأت دولت مبنی بر اهمیت تامین مالی بخش تولید تفاهم نامه ای در سه بخش فی مابین وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی منعقد گردید.

این تفاهم نامه در سه بخش منابع مالی، توسعه زیرساخت ها و سامانه های موردنیاز و ضوابط و مقررات و در 22 بند تنظیم و نهایی شده که هر بند شامل اقدامات اجرایی مشخص و زمان بندی برای اجرای هر اقدام بوده و سعی شده از ظرفیت های هر سه بازار مالی کشور اعم از بازار پول«شبکه بانکی»، بازار سرمایه و بازار بیمه در موضوع تامین مالی بخش تولید استفاده شود.

همچنین به منظور پیگیری روند اجرای این تفاهم نامه کارگروه سه جانبه ای با حضور معاونان ذیربط هر دستگاه تشکیل شده تا در جلسات مستمر نسبت به هماهنگی های مورد نیاز در سطح دستگاه ها اقدام و موانع احتمالی اجرای این تفاهم نامه را مرتفع نماید.