شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات امور مالیاتی دارای مجوز معرفی شدند

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۰۷

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ بر اساس اعلام اداره کل امورمالیاتی استان کرمان به موجب ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در زمینه استفاده سازمان امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور، شرکت های دارای پروانه که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به صدور و ارسال اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن آموزش مودیان مالیاتی، ارائه مشاوره های فنی مالیاتی و غیرمالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری می کنند به شرح جدول پیوست اعلام گردید.

بر این اساس اعضای محترم زیرمجموعه خانه صمت می توانند به منظور استفاده از خدمات مورد اشاره به شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مذکور مراجعه نمایند.