تفکیک حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۲۰

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی و تشکل های استان کرمان گفت: سردرگمی عجیبی در حقوق و عوارض دولتی وجود دارد لذا وضعیت (محاسبه و دریافت) معادن کوچک و متوسط باید از معادن بزرگ جدا شود.

بابک اسماعیلی افزود: در گذشته معادن بزرگ با حداقل تولید چهار میلیون تن محتوای فلز، مس و سرب و روی مشخص می شدند که امروز قانون یک میلیون تن مواد خام را معدن بزرگ می داند و از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده ۱۰ درصد حقوق دولتی دریافت می کنید.

وی اظهار داشت: معتقدم دولت به حق خود در عوارض حقوق دولتی نرسیده اما باید بدانیم آن را از کجا دریافت کنیم، وزارت صمت همانطور که در سود شریک است باید ۵۰ درصد هم در ضرر معادن خصوصی شریک باشد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: معادن کوچک صرفا هشت درصد سهم پرداخت حقوق و عوارض دولتی را به خود تخصیص می دهند و با توجه به بحران های اقتصادی فعلی خواستار بخشودگی حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس شد.

وی اضافه کرد: 6900 معدن استان 8درصد، 230 معدن 92درصد و 8 معدن اول 61 درصد حقوق دولتی معادن را پرداخت می کنند و بیش از ۲۰۰ معدن بزرگ کشور ۹۲ درصد عوارض حقوق دولتی می پردازند.

وی با بیان اینکه ماشین آلات معدنی استان کرمان بسیار فرسوده شده اظهارداشت: واردات آنها را برای معادن کوچک و متوسط بدون محدودیت آزاد کنید تا با توجه به قیمت ماشین آلات هزینه بالایی برای این دسته از معادن نداشته باشد.

اسمعیلی افزود: معادن مناطق دورافتاده و محروم از مالیات معاف شده‌اند اما اگر مالک حقیقی باشد مالیات را باید پرداخت کند.

دکتر اسمعیلی همچنین خواستار واردات بی قید و شرط و بدون محدودیت واردات ماشین آلات دسته دوم معدنی برای معادن کوچک مقیاس شد و تاکید داشت: تعریف معادن کوچک و بزرگ باز طراحی شود.