💢اعضا هیات مدیره دوره پنجم خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان مشخص شدند .

تاریخ انتشار:
۱۴۰۳/۰۴/۱۸

💢اعضا هیات مدیره دوره پنجم خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مشخص شدند.

️در انتخابات داخلی هیات‌مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان که پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه این تشکل برگزار گردید.

️بابک اسماعیلی به عنوان رییس هیات‌مدیره و کیان سیدی بعنوان دبیر کل خانه صمت استان کرمان انتخاب گردیدند. ️همچنین آقایان بابک شایسته ، علی ابراهیمی ، محمد امینیان به ترتیب بعنوان نواب اول تا سوم هیات مدیره و آقای رامشاد طهماسبی بعنوان خزانه دار هیات مدیره برای یک دوره چهارساله انتخاب گردیدند.