آیین‌نامه‌ها: مجلس شورای اسلامی

اصلاح مصوبه ناظر به معرفی مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی

دانلود فایل: اصلاح مصوبه ناظر به معرفی مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی

اعلام مغایرت قانونی اعلام منشاء ارز به بانک مرکزی

دانلود فایل: اعلام مغایرت قانونی اعلام منشاء ارز به بانک مرکزی

ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

دانلود فایل: ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

آیین‌نامه‌ها: ریاست جمهوری

افزودن عبارت تایید بانک یاد شده بعد از اعلام منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی

دانلود فایل: افزودن عبارت تایید بانک یاد شده بعد از اعلام منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی

تدوین آئین نامه حمایت از شرکت های نوپا

دانلود فایل: تدوین آئین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ترخیص ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

دانلود فایل: ترخیص ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

تصویب افزایش بهای آب شرب و برق از اردیبهشت 98

دانلود فایل: تصویب افزایش بهای آب شرب و برق از اردیبهشت 98

سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال

دانلود فایل: سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال

طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری

دانلود فایل: طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دانلود فایل: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ممنوعیت اقدام علیه واحدهای تولیدی و توقیف و ضبط ماشین آلات و تعطیلی واحد و بنگاه اقتصادی

دانلود فایل: ممنوعیت اقدام علیه واحدهای تولیدی و توقیف و ضبط ماشین آلات و تعطیلی واحد و بنگاه اقتصادی

قانون بودجه سال 98 کل کشور

دانلود فایل: قانون بودجه سال 98 کل کشور