آیین نامه ها : گمرک

پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

دانلود فایل : پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

بخشنامه درخصوص اصلاح عوارض صادراتی مواد معدنی خام و دارای ارزش افزوده پایین

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص اصلاح عوارض صادراتی مواد معدنی خام و دارای ارزش افزوده پایین 

بخشنامه درخصوص ترانزیت خارجی ضایعات فلزات

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص ترانزیت خارجی ضایعات فلزات

بخشنامه درخصوص پایش مستمر جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط، مقررات و بخشنامه های مرتبط با رویه های صادرات قطعی و موقت

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص پایش مستمر جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط، مقررات و بخشنامه های مرتبط با رویه های صادرات قطعی و موقت

بخشنامه درخصوص تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص تاکید بر لزوم پیگیری اعلام خروج اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر

بخشنامه درخصوص صادرات کالاهای صادر کنندگان دارای گواهینامه برتر و دارندگان گواهی کاربرد علامت استاندارد

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص صادرات کالاهای صادر کنندگان دارای گواهینامه برتر و دارندگان گواهی کاربرد علامت استاندارد

بخشنامه درخصوص اجرای فرایند eTIR

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص اجرای فرایند eTIR

بخشنامه درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال 1400

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال 1400

بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

تصویبنامه درخصوص اصلاح مواد 82 و 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

دانلود فایل : تصویبنامه درخصوص اصلاح مواد 82 و 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی