هیات رئیسه کمیسیون
رئیس کمیسیون مرتضی ایرانمنش
نایب رئیس کمیسیون رامشاد طهماسبی
دبیر کمیسیون مازیار میرحسینی