تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • محمود علی  ژام ( رئیس هیات مدیره )
  • محمد عرب نژاد خانوکی ( نایب رئیس هیات مدیره )
  • تیمور عادلی کیا ( عضو اصلی هیات مدیره )
  • حسن گنجی ( خزانه دار )
  • اسمایل عباس زاده ( دبیر )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت