اعضای هیات مدیره:

  • عابد شیخ بهایی (رئیس هیات مدیره)
  • محمدجواد رستمی (نایب رئیس هیات مدیره)
  • عماد جمعه زاده (عضو اصلی و خزانه دار)
  • علی سعید (عضو اصلی)
  • مجید نورانی (عضو اصلی)

 

  • آیدا مصدقی (دبیر)

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت