تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • حسین شهسواری ( رئیس هیات مدیره )
  • اسماعیل عباس زاده (نایب رئیس اول هیات مدیره )
  • محمد کاظم رحیم زاده (نایب رئیس دوم هیات مدیره )
  • علی ابراهیمی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • آرمین شرافت (عضو اصلی هیات مدیره)
  • عباس پوررحیمی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • محمد عرب نژاد خانوکی (خزانه دار)

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت