اعضاء کمیسیون کسب و کار
رئیس محترم کمیسیون کسب و کار رامشاد طهماسبی
نایب رئیس اول محترم کمیسیون کسب و کار روح الله موردینی 
نایب رئیس دوم محترم کمیسیون کسب و کار حسین پویان 
رئیس محترم کمیته مشاورین کمیسیون کسب و کار حامد بدرآبادی 
رئیس محترم کمیته آموزش کمیسیون کسب و کار سینا مشکانی  
رئیس محترم کمیته کسب و کارهای نوین کمیسیون کسب و کار حسین نوذری 
عضو محترم کمیسیون کسب و کار کیان سیدی
دبیر محترم کمیسیون کسب و کار ثمین جعفری نژاد