۱- کمک به توسعه صنعت معدن و تجارت استان و افزایش نقش و سهم صنعت معدن و تجارت در تولید ، اشتغال و درآمدزایی.

۲- کمک به رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش در آمد سرانه.

۳- کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت استان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت معدن و تجارت در تقویت بنیه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی و دفاعی کشور .

۴- کمک به تقویت نقش وجایگاه صنعت معدن و تجارت در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور مؤثر و سودمند صادرات صنعتی و معدنی استان دربازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی،علمی و فن آوری صنایع استان.

۵- کمک به تقویت تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی و تحقق مشارکت آن ها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور.

۶- اتخاذ و تصمیمات لازم در جهت شناساندن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان  صنایع و معادن کشور .

۷- همکاری با دولت و دستگا ه های اجرایی ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها ، خط مشی ها ( یکساله و پنجساله ) توسعه صنعتی-  پشتیبانی های خدمات ” نرم افزاری و تحقیقات ” و توسعه صادرات صنعتی .

۸- هدایت صنایع به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید .

۹- مشارکت در اجلاس های همکاری مشترک با دیگر کشورها ، کسب بازارهای جدید و بهره گیری از توانایی های تکنولوژیکی آن کشورها .

۱۰- جلب همکاری بانک ها در تأمین نیاز انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها .

۱۱- توسعه همکاری با دانشگا ه ها و مراکز علمی ، تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمن های تخصصی عضو .

۱۲- پشتیبانی حقوقی از انجمن های تخصصی عضو .

۱۳- کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت در تولیدات واحدهای استانی .

۱۴- کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانایی های فنی و تخصصی انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آن ها.

۱۵- کمک به توسعه پیمانکاری ها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی عضو انجمن ها با صنایع متوسط و بزرگ  داخلی و خارجی .

۱۶- ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز اعضاء .

۱۷- فراهم نمودن زمینه خرید های کلان مورد نیاز اعضاء .

۱۸- برگزاری کنفرانس های علمی تخصصی مورد نیاز اعضاء .

۱۹- کمک به افزایش بهره وری در واحدهای استانی .

۲۰- کمک به توسعه همکاری انجمن های تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمن های تخصصی دیگر استان ها و مجامع مشابه در سطح کشور .

۲۱- انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی ( با حمایت و همکاری دولت).

۲۲- کمک به ایجاد آزمایشگاه های مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمن های تخصصی استانی .

۲۳- شرکت در نمایشگا ه های داخلی و خارجی ، معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحدهای صنعتی و معدنی استانی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق .

۲۴- کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیازهای مالی بخش صنعت ، معدن و تجارت استان .

۲۵- کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه ، اطلاعات ، تکنولوژی ، فنون و تجربیات خارجی در جهت اقتصاد صنایع و معادن.