اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی
رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی سعید جمشیدی جم
معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مهدی قویدل
دادستان محترم عمومی و انقلاب مهدی بخشی
معاونت محترم توسعه حل اختلاف دادگستری محمدامیر ابراهیمی 
معاونت محترم اقتصادی سازمان بازرسی
مدیرکل محترم امور اقتصاد و دارایی صادق سلطانی نژاد
مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت مهدی حسینی نژاد
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری محمد عارفی
رئیس محترم مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه محمدمهدی شجاعی
مشاور محترم کمیسیون حقوقی و قضایی غلامرضا سیدی
عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی جلیل کاربخش
نائب رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت محمد امینیان
دبیرکل محترم خانه صنعت، معدن و تجارت کیان سیدی
رئیس محترم کمیته هماهنگی و برنامه ریزی کمیسیون حقوقی و قضایی محمد شجاعی
رئیس محترم کمیته علمی، پژوهشی و آموزشی کمیسیون حقوقی و قضایی محمد جلالی نژاد
رئیس محترم کمیته قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کمیسیون حقوقی و قضایی محمدامین عباس نژاد
رئیس محترم کمیته کار، بیمه و مالیات کمیسیون حقوقی و قضایی محمد یاراحمدی 
دبیر محترم کمیسیون حقوقی و قضایی آتاناز سیف الدینی