حذف ارز ترجیحی موجب رونق اقتصادی می شود

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ استاندار کرمان با اشاره به طرح اقتصادی دولت، گفت: ایران تنها کشوری در دنیا است که به وارد کننده ارز می دهد و این کار خطرناک بسترساز رانت و فساد است.

دکتر فداکار ادامه داد: در صورت دادن ارز به وارد کنندگان شاهد وابستگی به واردات خواهیم بود و تولید داخل کم رونق تر می شود و تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در پی این موضوع اشتغال کاهش یافته، سرمایه گذاری در حوزه تولید با شکست مواجه می شود و نهایتا فرار سرمایه رخ می دهد.

فداکار با بیان این مطلب که دولت قصد اصلاح یارانه ها را دارد و به دنبال انتقال یارانه از وارد کننده به عموم مردم است، بیان کرد: این امر موجب رقابت تولید کننده داخلی و رونق آن می شود، اشتغالزایی، صادرات و درآمد دولت را افزایش می دهد همچنین قاچاق کاهش پیدا می کند چراکه صرفه اقتصادی ندارد.