توضیحات مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در خصوص تبصره 2 ماده 38 قانون ارزش افزوده

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۴/۱۶

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ حمیدزینل پور مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان طی نامه‌ای در 31 خردادماه 1400 در خصوص تبصره 2 ماده 38 قانون ارزش افزوده اعلام کرد: در خصوص هزینه‌های انجام شده واحدهای تولیدی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ارزش افزوده به استحضار می‌رساند به استناد تبصره 2 ماده 38 قانون ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و دستورالعمل صادره در این خصوص که تا تاریخ 10/12/1400 قابل اجرا بوده واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از قبیل بهره‌برداری، گواهی فعالیت و…به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی می توانند ده درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مذکور را تا سقف صورت گرفته درخواست استرداد نمایند و در صورت تایید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات قانون ارزش افزوده خواهد بود.

از آنجا که قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 که از تاریخ 13/10/1400 لازم‌الاجرا شده است تبصره 2 ماده 38 قانون قبلی حذف شده است و در قانون جدید این موضوع توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه واحدهای تولیدی بابت ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 38 قانون ارزش افزوده تا تاریخ 12/10/1400 هزینه کرده باشند و تمامی موارد بندهای دستورالعمل مذکور را رعایت نموده باشند هزینه های انجام شده تا سقف اعلامی در دستورالعمل پس از رسیدگی قابل استرداد و یا تهاتر خواهد بود.