چهل و پنجمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۱۱/۲۴

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، چهل و پنجمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امروز در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با شش دستورکار در جهت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار گردید.