مجمع عمومی انجمن برق و الكترونيك استان کرمان برگزار شد.

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۳/۲۶

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع عمومی انجمن برق و الكترونيك استان کرمان ،  كامشاد كاوياني (شرکت برق تابنده گستر )، هوشنگ نوري(شرکت صنايع برق پاد)  ، سيد مهدي هاشمي(شرکت كوشا هوشمند کرمان)، حامد عادلي(شرکت تعاوني نيرو كابل كرمان)، امير خسرو شهرياري(شرکت رادمان الكترونيك ايرانيان)، بعنوان اعضای اصلی و آقای علي بهرامپور (شرکت صنايع نيرو و ارتباطات آرمان صنعت )، بعنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب گردیدند.      

رونق تولید،  تشکل تخصصی بخش خصوصی تولید و کار افرینان استان ، تولیدملی،افتخارملی